Olet täällä

Suomalaista ympäristöfilosofista kirjallisuutta

Suomalaista ympäristöfilosofista kirjallisuutta

niin & näin 3/06
LiiteKoko
PDF icon netn063-18.pdf567.99 KB

Asiasanat: ympäristöfilosofia, kirja-arviot, suomalainen filosofia
Teema/osio: Ympäristöfilosofia
Henkilöviitteet: Aaltola, Elisa, Dyke, Chuck, Haapala, Arto, Heinonen, Jarmo, Heiskanen, Jukka, Jaaksi, Vesa, Jokinen, Pekka, Kotkavirta, Jussi, Kuusi, Osmo, Nurmi, Suvielise, Oksanen, Markku, Rauhala-Hayes, Marjo, Tammilehto, Olli, Uurtimo, Yrjö, Vilkka, Leena, Väyrynen, Kari
Teokset: Leena Vilkka, Ympäristöetiikka. Vastuu luonnosta, eläimistä ja tulevista sukupolvista; Jarmo Heinonen & Osmo Kuusi (toim.), Ekologinen humanismi; Jussi Kotkavirta (toim.), Luonnon luonto. Filosofisia kirjoituksia luonnon käsitteestä ja kokemisesta; Yrjö Uurtimo & Vesa Jaaksi (toim.), Ympäristöfilosofian polkuja; Olli Tammilehto, Maailman tilan kootut selitykset ; Markku Oksanen & Marjo Rauhala-Hayes (toim.), Ympäristöfilosofia. Kirjoituksia ympäristönsuojelun eettisistä perusteista; Suvielise Nurmi (toim.), Hurja luonto. Abrahamista Einsteiniin; Arto Haapala & Markku Oksanen (toim.), Arvot ja luonnon arvottaminen; Jukka Heiskanen (toim.), Marx ja ekologia; Yrjö Haila & Pekka Jokinen (toim.), Ympäristöpolitiikka. Mikä ympäristö, kenen politiikka?; Elisa Aaltola, Eläinten moraalinen arvo; Yrjö Haila, Retkeilyn rikkaus. Luonto ympäristöhuolen aikakaudella; Kari Väyrynen, Ympäristöfilosofian historia. Maaaäitimyytistä Marxiin; Yrjö Haila & Chuck Dyke (toim.), How Nature Speaks. The Dynamics of the Human Ecological Condition
Paperilehden sivut: 34, 37, 41, 48, 51, 57, 58, 61, 62, 67, 76, 79, 85, 88, 96

Jaa tämä