Olet täällä

Geometrian alkuperä

Geometrian alkuperä

LOPPUUNMYYTY

Edmund Husserl esittää viimeisiin tutkimuksiinsa kuuluvassa Geometrian alkuperässä, että tieteellinen tieto on aina historiallista. Ollakseen universaalia se edellyttää kirjoitusta. Geometrian avulla Husserl paljastaa tieteellisten käsitteiden taustalla toimivan historiallisen idealisaatioprosessin. Se on paljastettava, jotta tieteen käsitteillä voi olla aito merkitys. Näin avautuu myös tie ulos eurooppalaisten tieteiden kriisistä.

Jacques Derridan laaja johdanto Geometrian alkuperään on hänen varhaisin julkaistu tutkimuksensa. Tässä kommentaarissa hän yhdistää kirjoitukseen tietoisuuden, läsnäolon, historiallisuuden ja eron kaltaiset teemat. Derrida aloittaa Husserlin fenomenologiasta, mutta päätyy dekonstruoimaan fenomenologian itsensä. Näin hän päätyy kritisoimaan länsimaista filosofiaa läsnäolon metafysiikkana. Kirjoitukset toimivat johdatuksina toisiinsa. Yhdessä ne avaavat mahdollisuuden ymmärtää mannermaisen filosofian ydinteemoja kuten historiallisuutta, vastuullisuutta ja kirjoitusta.

"Kun Jacques Derrida oli tulossa École Normale Supérieureen, hänen maineensa Ranskan parhaana fenomenologina oli jo kulkenut hänen edellään. Tunsimme ennen kaikkea hänen lumoavan esseensä, joka käsitteli Husserlin Geometrian alkuperää."

– Étienne Balibar

"Husserlin Geometrian alkuperä on semioottinen mestariteos."

– Dieter Münch

Saksalainen filosofi Edmund Husserl (1859–1939) tunnetaan fenomenologian perustajana. Husserlin fenomenologian ytimessä on pyrkimys luoda tieteelle varma perusta palaamalla ”asioihin itseensä” eli ilmiöihin sellaisina kuin ne ilmenevät. Jacques Derrida (1930–2004) oli yksi 1900-luvun ranskalaisen filosofian merkkihahmoista. Derrida on korostanut erityisesti kirjoituksen väheksyttyä roolia filosofiassa ja kyseenalaistanut sen avulla koko länsimaisen todellisuuskäsityksen.

LOPPUUNMYYTY

Käännökset

Jaa tämä